TV 2 i 2022

2022 var et år preget av fullskalakrig i Europa, etterdønningene av pandemi og en tiltakende krise i verdensøkonomien. Nordmenn fikk kjenne dyrtiden på kroppen. Falske nyheter og desinformasjon spres med stadig nye metoder.

Kampen om sannheten fortsetter også med uforminsket styrke her hjemme. Det gjør rollen til allmennkringkasterne enda viktigere.

Vi er for lengst over i et nytt år. Men før vi glemmer året som gikk, vil vi vise hvordan vi jobber som kommersiell allmennkringkaster, og trekke frem noe av det som skjedde i fjor. I rapporten kan du se noen av høydepunktene fra vårt oppdrag i 2022.

På TV 2 hovedkanalen leverte vi:

396 timer

direktesendte nyheter

96 timer

barne-tv på norsk

51 %

norskspråklige programmer

I allmennkringkasterrapporten presenterterer vi noe av det vi har levert innenfor kommersiell allmennkringkasting i 2022.
Ønsker du å lese hele rapporten? Du er velkommen til å laste den ned her.

I 2022 investerte vi
for 576 millioner.

Dette er en nettside fra TV 2. Har du spørsmål knyttet til siden eller til innholdet i rapporten?
Ta kontakt med kommunikasjonssjef i TV 2, Tara Salarinezhad Nilsen.